Kağıthane Sanayi Mahallesinde Satılık Daireler

EMLAK BİLGİ BANKASI

1) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK

Ev, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi vasıflara haiz, alım, satım, kiralama işlemleri gibi tasarruflara konu olabilen taşınmaz mallara 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı El değiştiremeyen, tasarrufa konu olamayan taşınmaz mallara 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK denilmez. Örneğin yollar, parklar, meydanlar, dağlar, göller, 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK sayılmaz.

4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK ile gayrimenkul aynı anlama gelmez. Gayrimenkul daha geniş bir tabirdir. Bir gayrimenkulün 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK sayılabilmesi için üzerinde hukuki tasarruf yapabilmenin, el değiştirmesinin mümkün olması gerekir.

2) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK pazarlama işleri ile uğraşan ve pazarlama karşılığında komisyon alan vergi mükellefi meslek erbabına 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK müşaviri (4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK danışmanı)denir.

4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK müşaviri hukuk, kadastro, tapu, harita, muhasebe, vergi, harç, pazarlama, alacak-borç meseleleri, halkla ilişkiler konularında bilgi sahibi olmalıdır. Hatta en az bir yabancı dili iyi derecede konuşabiliyor olmalıdır.

Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Vergi Kanunlarını belirli ölçüde bilmek durumundadır.

4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK müşavirliği gelişmekte olan, bilgi ve tecrübe isteyen, mesleki sorumluluk gerektiren vasıflı bir meslektir. Bu konudaki yasal düzenlemeler devam etmektedir.

3) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK EDİNME YOLLARI

İnsanların 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinmesi en çok alım-satım yoluyla olmaktadır. Bağış, trampa, taksim, ölünceye kadar bakma akdi 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinmenin diğer yollarıdır. Miras yoluyla kazanma da önemli ve yaygın bir 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinme yoludur.

4) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK EDİNME ARZUSU VE SEBEBİ

İnsanlar en çok şahsi ve ailevi ihtiyaçları sebebiyle 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Ayrıca 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK ülkemizde önemli bir yatırım aracıdır. İnsanları 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinmeye iten sebep, esas itibariyle bu iki unsurdur.

a) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       İhtiyaç sebebiyle 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinme,

İhtiyaç nedeniyle 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinme halinde insana özgü faktörler daha ön plana çıkmaktadır. İnsanlar şahsi ihtiyaçları olan kendi kullanacakları konutlara değerinden daha çok para verebilirler.

Yatırım amacıyla konut ediniliyorsa, komşuların kimler olduğunun önemi yoktur. Alıcı konutta bizzat oturacaksa aynı apartmanda, hatta çevrede ne türde, ne iş yapan insanların oturduğu önemlidir.

Alıcı için komşuların ekonomik, sosyal ve kültürel seviyeleri, hatta inançları, örf ve adetleri dahi önemlidir. Örneğin, insan çocuğunu o semtteki okula gönderecekse az çok kendisiyle aynı standartta aynı imkânlara ve aynı kültür düzeyinde bulunan insanların oturduğu yerden ev sahibi olmak ister. Komşuluk ilişkileri son derece önemlidir. Bir atasözümüz bunu çok güzel izah eder: “Ev alma, komşu al.”

Bu nedenle ev alırken kendi durumunuza uygun insanların oturduğu yerlerden ev alınız. Ev alacağınız semt kültürünüze, eğitimize, inançlarınıza en önemlisi de gelirinize uygun olsun. O mahallede, o sitede oturanlar sizden ne zengin ne fakir olsun. Kıt kanaat biriktirdiklerinizle zenginlerin apartmanından bir ev alırsınız almasına da, apartman yönetiminin yapacağı harcamalara alacağı kararlara para yetiştiremezsiniz. Bir tomar parayı ödedikten sonra pişman olmayasınız. “Son pişmanlık fayda etmez.”

Ailenin yaşayacağı ev alınırken aile fertlerinin tümünün fikri alınmalıdır. Özellikle beylerin mutlaka eşlerine danışmaları lazımdır. Eşin kabul etmediği, razı olmayacağı bir ev alınmamalıdır. Zira, “Yuvayı dişi kuş yapar.”

Ev almak bir sanattır. Her ayrıntıyı ölçmek, biçmek hesaplamak gerekir.

b) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı      Yatırım amacıyla 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK edinme,

Günümüz yatırım araçları arasında en önemlisi gayrimenkuldür. Gayrimenkul sağlam bir yatırım aracıdır. Ancak diğer yatırım araçlarına göre uzun vadede yatırımcısına kâr sağlar. Gayrimenkule yatırım yaparak para kazanmak isteyen bir kimsenin en az beş yılı gözden çıkarması gerekir. Gayrimenkul diğer yatırım araçları gibi günlük değer kazanan bir yatırım aracı değildir, ayrıca hemen paraya çevrilemez, likiditesi azdır. Gayrimenkulü gerçek değeriyle paraya çevirmek için en az bir ay beklemek gerekir. Bu olumsuzluklara karşın gayrimenkul en sağlam ve en çok kazandıran yatırım aracıdır. Doğru gayrimenkule yatırım yapan bir kimse uzun vadede çok para kazanacaktır.

Gayrimenkulden para kazanmanın iki temel şartı vardır:

a) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Doğru yere yatırım yapmak,

b) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Uzun vade beklemeyi göze almak.

            1) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Gayrimenkulü Alırken Kar Yapmalısınız.

Ayrıca yatırım yapmak için gayrimenkul alacak bir kimsenin satarken değil de özellikle daha satın alırken kâr yapmaya çalışması gerekir.

Bu nedenle gayrimenkul alma işi, dikkat edilmesi gereken önemli bir iştir.

2) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Gayrimenkule yatırımın kârlı bir sektör haline gelmesinin önemli birkaç nedeni vardır:

a) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Gayrimenkule ihtiyaç ve talebin yoğun olması,

b) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Gerek konut ve gerekse arsa üretiminin yeterli olmaması, arsa üretiminin ülkemizdeki nüfus artışına yetecek düzeyde olmaması,

c) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Tapu siciline olan güvenin tam olması,

d) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı      Tapu sicilinden doğacak zararın devletin sorumluluğu altında olması, doğacak zararı devletin karşılaması.

e) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Konut kredileri ve ipotek suretiyle gayrimenkul alımının bankalarca desteklenmesi,

f)       Gayrimenkul değerleri arasında olağanüstü farklar bulunması, gayrimenkul değerlerinin bir standardının olmaması gibi sebeplerdir.

3) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Alıcı ve Satıcı Gayrimenkulün Gerçek Değerini Tam Bilmez. Bu Bazen Avantaj Olabilir

Gayrimenkul değerlerinin bir standardı veya somut bir kriteri yoktur. Genelde satıcı ve alıcı durumunda olan kimseler gayrimenkulün gerçek değerini bilmezler. Bu kimselerin değer konusunda somut bir bilgileri olmaz. Hatta bazı satıcılar kulaktan dolma bilgilere dayanarak gayrimenkullerini satışa çıkarırlar. Pek çoğu gayrimenkulün bulunduğu yere, hatta o şehre dahi gitmeden müşteri bulur veya başkalarınca bulunan müşteriye razı olarak, vekâletname gönderip satış işlemini yaptırır.

Çok özel ihtiyaçlar için satılmak veya alınmak istenen gayrimenkuller gerçek değerinden yüksek veya düşük bir fiyata alınabilir veya satılabilir.

4) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Acil ve İhtiyaçtan Satılık Gayrimenkuller

Acil bir ihtiyaç için satılmak istenen gayrimenkul ucuza alınabilir. Bu tür ucuz mallara halk arasında kelepir denir.

Ancak acil ilanına hemen inanmamak gerekir. Piyasada bu ihtimali kullanan satıcılar çoktur. Acil ve ihtiyaçtan olmadığı halde böyle ilan verilerek ucuza satılıyormuş imajı da verilmektedir.

5) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satıcı İseniz Alıcının Ne Sebeple Almak İstediğini, Alıcı İseniz Satıcının Paraya Olan İhtiyacını ve Bu İhtiyacın Süresini Belirleyiniz.

Satıcı iseniz, alıcının niçin almak istediğini buraya ne ölçüde ihtiyacı olduğunu, buranın alternatifi olup olmadığını anlamaya çalışın.

Alıcı iseniz, satıcının neden satmak istediğini, paraya ne kadar ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacı için zamanının ne kadar olduğunu anlamaya çalışın.

İhtiyaçların baskısı ve zamanın darlığı insanları bir an önce karar vermeye zorlar.

6) Gayrimenkul Değerlerindeki Dalgalanma Zamanlarını Doğru Tahmin Etmek Gerekir

Gayrimenkul fiyatlarında zaman zaman dalgalanmalar olur. Gayrimenkul fiyatları bir süre aynı rakamlarda bekler, sonra birden bir sıçrama yapar ve yine bekleme pozisyonu alır. Bu sıçrama zamanlarını doğru tahmin edebilen kazanır. “Fırsat karın habercisidir.”

7) Tüm Yatırımların Nihai Amacı Gayrimenkuldür

İnsanların diğer yatırımları sonucundaki temel gayeleri bir gayrimenkul sahibi olmaktır.

8) Gayrimenkullere Akıcılık Kazandırılması

Hukukumuzda gayrimenkullere akıcılık kazandıracak düzenlemeler aslında yeterince vardır. Medeni Kanundaki ipotekli borç senedi ve irat senedi bunlardan bazılarıdır. Uygulamaya girse, gayrimenkul menkulleşecek ve temsili senetlerle borsada alınıp satılabilecektir. Yine “mortgage” veya ipotek bankacılığı denen, ipoteğe dayalı konut finansmanı şeklindeki uzun vadeli kredi uygulaması ile gayrimenkul edinimi kolaylaşacaktır.

Bu süre içinde alınan 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK, krediyi veren kuruluş lehine ipotekli olacaktır.

 

9) Her Yere Yatırım Yapılabilir

Yatırım olarak gayrimenkul alacaksanız. Gayrimenkulün yerinin, semtinin hatta şehrinin dahi önemi yoktur. Karlı olacaksa her şehre, her bölgeye yatırım yapılabilir. Yatırımda duygusal davranılmaz. Kârlı olacak her yer yatırım yapmak için uygundur. Belli bir bölge dışına çıkmamak bazen hatalı olabilir. Gayrimenkul işinde fırsatçı olmak ve girişimci bir ruha sahip olmak gerekir. Unutmayın sıkı bir araştırma ve sıkı bir çalışmanın sonucu iyi bir kardır. Kimse deha olduğu için kar yapmıyor. Zenginler deha olduğu için zengin değil, planlı düzenli ve çok çalıştığı için zengindir. “Başarının yüzde biri deha, yüzde doksan dokuzu alın teridir.”

5) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAKTA KIYMET TAKDİRİ

Alınacak veya satılacak olan 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAKın öncelikle değerinin bilinmesi gerekir. Bu değer kayıtlar üzerindeki vergi değeri değil, 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAKın gerçek alım satımlardaki rayiç değeridir.

4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK ta kıymet takdirinin bazı yöntemleri vardır:

a) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Tarım Arazilerinde Kıymet Takdiri,

Üzerinde tarımsal üretim yapılan 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK tarım arazisi sayılır. Tarım arazisi tarla, bağ, bahçe gibi vasıflar taşıyabilir. Bir tarım arazisinin kıymeti iki açıdan hesaplanmalıdır:

1) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Arazinin Yıllık Tarımsal Getirisi

Arazinin bulunduğu yöreye göre tarımsal getirisi ve ürün çeşidi araştırılmalıdır. Yıllık ekonomik getirisi hesaplanmalıdır. Bir arazinin değerinin 10 yıllık getirisine eşit olduğu genel olarak kabul görmektedir.

2) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Arazinin İleride Kazanabileceği Değer

Arazinin ne maksatla alınmak istendiği önemlidir. Tarım arazisi fabrika yapmak için alınıyorsa fiyatında biraz daha fedakârlık yapıp, yüksek bir bedel ödenebilir.

Arazinin özellikleri kıymetini etkiler. Benzer niteliklere sahip başka bir arazi yoksa arazinin fiyatı yükselebilir. Bütün arazilerin engebeli olduğu yörelerde düz bir arazi kıymetli olabilir. Bütün arazilerin düz olduğu bir yerde bir tepe kıymet arz edebilir.

Arazinin yola cephesi, hatta yola yakınlığı, sulanabilir olması, yerleşim yerlerine uzaklığı değerini etkiler. Bir atasözü, “Tarlanın köye yakın olanını alın…” der.

Arazinin büyüklüğü değerini etkiler. İhtiyaca göre bazen küçük olması, bazen de büyük olması aranır. Bu nedenle ihtiyacın ne olduğunu belirlemek gerekir.

Arazinin ileride kazanabileceği değeri doğru tahmin edebilmek lazımdır: İleride imar planına alınma ihtimali, yanında yol veya sulama kanalı açılma ihtimali, gerek üzerine ve gerekse çevresine ileride yapılabilecek büyük tesisler, yatırımlar, fabrika ve benzerleri arazinin değerini etkiler.

b) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı      Arsalarda Kıymet Takdiri

Arsaların kıymet takdiri sırf arsanın yüzölçümüne göre yapılmaz. Arsanın üzerine kaç kat bina yapılabileceği, konut, ticaret veya sanayi alanı olup olmadığı, yeşil alana rastlayıp rastlamadığı da önemlidir.

Yola cephesi geniş olan arsa daha değerli kabul edilir. Ana yollara, ticaret merkezlerine, sosyal tesislere, yeşil alanlara yakın arsalar kıymetli sayılır. Köşe parseller diğerlerinden daha kıymetlidir.

Arsanın bulunduğu bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşamın durumu, o bölgede yapılmış ve yapılmakta olan inşaatların kalitesi arsanın değerini etkiler. Çok lüks inşaatların yapıldığı bölgede bulunan arsa değerli sayılır. Buna karşın gecekonduların içindeki bir arsa o sırada daha düşük değerli kabul edilir. Fakat ileride değer kazanması muhtemeldir.

Arsanın değeri şöyle hesaplanabilir:

1) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Arsanın bulunduğu bölgede yakın tarihlerde yapılmış arsa satışlarının gerçek bedelleri öğrenilmeye çalışılmalıdır. Eski tarihli satışlar ise yıllık enflasyon oranına göre güncellenerek satılmış olan arsanın bugünkü değeri bulunabilir. Sonra bu arsa ile alınacak arsa karşılaştırılarak artıları-eksileri belirlenmeli, ona göre alınacak arsanın kıymeti hesaplanmalıdır.

2) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Arsanın imar durumu belediyeden araştırılmalıdır. İmar durumuna göre, kaç daire veya kaç dükkan yapılabileceği hesaplanmalıdır. Bu daire ve dükkanlar satılmak istense o bölgede kaça satılabileceği belirlenmelidir. Sonra müteahhitlerin orada yüzde kaç ile inşaat yapmaya razı oldukları araştırılmalı ona göre malike kalacak dükkân ve dairelerin satış değeri hesaplanmalıdır. Bu bulacağınız değer bu arsanın alımı için teklif edeceğiniz en yüksek değerdir. Mümkün olduğu kadar bu değerin altında bir değerle almak lazım.

Yapılaşma çoğalıp arsa azaldıkça müteahhitle arsa sahibi arasında yapılacak inşaat yüzdesi arsa sahibi lehine değişir. İlk önce müteahhit yapılacak inşaatın %60’ını alırken bu oran gittikçe %50, %40, hatta %30 oranlarına düşebilmektedir.

1) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Çevredeki 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK danışmanılar dan arsanın kaç para edebileceği sorulup, fikir alınmalıdır.

2) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Çevrede satılık başkaca arsa varsa onlar için istenen bedelin ne olduğu araştırılmalı ve alınacak arsa o arsaların durumu ve bedeli ile kıyaslanmalıdır.

Arsa Denilen Yer Gerçekten “Arsa” mıdır?

Arsa olarak satılmak istenen yerin vasfının gerçekten arsa olup olmadığını tapu sicilinden kontrol etmelisiniz. Zira arsa olarak satılmak istenen yer imar görmemiş bir yer ise tapu sicilindeki vasfı “Arsa” değildir. Tarla, bağ, bahçe gibi vasıflar taşır. Bu da, burada, hemen inşaat yapamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca ileride imar uygulamasına girdiğinde İmar Kanunu gereği %40’a kadar olan kısmının bedelsiz olarak yola, yeşil alana gideceği anlamına gelir. Böyle bir yeri almak için bugünkü arsa değerinden yüzde 40 az ödeme yapmak gerekir.

c) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı       Konutlarda Kıymet Takdiri

Konutun değerinde kişisel etkenler daha ön plandadır.

Konutun bulunduğu semtin özellikleri, o çevredeki yaşam standardı, eğitim ve iş imkânları, ekonomik ve ticari hareketlilik, ulaşım imkânları önem taşır.

Bunların dışında binanın apartman veya müstakil bir ev oluşu, yapının kat adedi, komşuluk ilişkileri, komşuların ekonomik, kültürel ve eğitim düzeyleri önemlidir.

Binanın yapı tarzı, kullanılan malzemenin kalitesi önemlidir. Konutun dışında ve içinde ne tür malzeme kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Konut alındıktan sonra tadilat yapılması planlanıyor ise bu tadilatın maliyetini de hesaba katmak gerekir. Tadilat kapsamlı olacaksa içi yapılmamış, kaba inşaatı bitmiş bir yer almak daha karlı olabilir. Ancak her zaman hatırlanmalıdır ki, konutun içi (yani halk arasında ince işi diye tarif edilen işleri) tahmin edilenden çok masraflıdır. Genelde ustalık işlerinde “Evdeki hesap çarşıya uymaz”

Konutun cephesi, güneş görüp görmemesi, ısınma tarzı, aidatı olup olmadığı, elektrik, su gibi borcu olup olmaması önemlidir.

Kooperatif inşaatlarında size satılmak istenen konutun geriye ne kadar aidat borcu kaldığı, ödemelerin ne kadar daha süreceği bilinmelidir. Ucuz sanıp alacağınız kooperatif dairesinin yüksek bir borcu olabilir. Bunun için kooperatif inşaatlarından yer alırken kooperatif yönetiminden borcunu gösterir yazı alınması son derece önemlidir. Aksi halde, “Astarı yüzünü geçebilir”

Binanın iskân belgesinin alınıp alınmadığı, tapuda cins değişikliğinin yapılıp yapılmadığı da bilinmelidir. Bunları siz yaptıracaksanız her biri için harç, vergi, masraf ödemeniz gerekecektir. Ayrıca bir sürü bürokrasi işlemi ile uğraşırsınız

Genel olarak parka, ana caddeye, güzel bir manzaraya bakan, görüş alanı açık olan binalar değerlidir. Alış veriş merkezlerine yakın yerler değerlidir.

d) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı İşyerlerinde Kıymet Takdiri

İşyerlerinin değeri yapılabilecek işlere göre değişir. Aynı caddede veya aynı işhanında, aynı çarşıda bulunan işyerlerinin değeri bile farklılık arz edebilir.

İşyeri değerlemesinde aşağıdaki kıstasları göz önünde tutmakta yarar vardır:

1) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı    Bir işyerinin değeri bir işgünü sürecinde önünden geçen yaya sayısına göre hesaplanır. İşyeri araçlara hitap eden bir işyeri ise bu hesaba yayadan çok yanından geçen araç sayısını katmak gerekir. Örneğin benzin istasyonlarının değeri önünden geçen araç sayısına göre hesaplanır.

2) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı    İşyerlerinde yapılabilecek işe göre elde edilebilecek gelir hesaplanmalı işyerinin değeri ona göre belirlenmelidir.

3) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı    İşyeri alıcının kendisi tarafından işletilmeyecekse, yatırım amaçlı alınıyorsa getirebileceği yıllık kira getirisi hesaplanmalıdır.

4) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı    İşyerinin hitap ettiği çevrenin sosyal ve kültürel yapısı, ekonomik gücü, harcama alışkanlıkları işyerinin değerinde hesaba katılmalıdır.

5) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı    İşyerinin yapı tarzı, kullanılmış olan malzemenin kalitesi, kullanılabilir net yüzölçümü, yapılması düşünülen işe göre tadilata elverişli olup, olmaması önemlidir.

e) 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Kıymet Takdiri Yaparken Tapu Üzerindeki Kısıtlamaları 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAKın Değerinden Düşmek Gerekir

Alınacak gayrimenkulün tapusu üzerinde haciz, ipotek, irtifak gibi haklar varsa bu hakların mevcut kıymetlerini belirleyip, takdir edilen kıymet üzerinden mahsup edilmesi gerekir.

Örneğin, kıymeti 100.000 –YTL. Belirlenen bir 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAKın tapusu üzerinde 40.000 –YTL. Haciz varsa, bu 4.Levent Sanayi Mahallesi Emlakçı Satılık Kiralık Müstakil Daire Villa Fabrika İşyeri Dükkan Ofis Arsa Plaza Bina EMLAK için en çok 60.000 YTL. Ödemeniz lazımdır.

 

 

MELREAL EMLAK GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK – WWW.MELREAL.COM – 0537 469 93 90


 

Semtlere Göre Emlak İlanları

Kağıthane Sanayi Mahallesinde Satılık Daireler - İletişim

Konaklar Mh. Zencefil Sk. No:3 Bahar Apt. Dükkan 4.Levent/Beşiktaş
0537 469 93 90
0212 984 20 21
info@melreal.com
 


Ziyaret: 6366